Memur eşlerden birinin diğerinin kurumuna naklen atanması halinde harcırah ödenir mi?

Memur eşlerden birinin diğerinin kurumuna naklen atanmasında ilgili mevzuat çerçevesinde yol masrafı, yevmiye/gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı ödenir.

657 sayılı Kanunun “yolluk giderleri ve gündelikleri” başlıklı 177’nci maddesine göre;

” Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.”

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “harcırah”; bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından biri, birkaçı veya tamamı olarak tanımlanmıştır.

6245 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre; yurt içinde görev yapmakta iken yurt içindeki sürekli bir göreve naklen atanan memurlara yeni görev yerlerine kadar yol masrafı, yevmiye/gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icap ettiren haller arasında sayılmıştır.

6245 sayılı Kanunun 45’inci maddesine göre; yurtiçinde yer değiştirme masrafı memurun; kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 katı, harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 katı (bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 katını aşamaz), her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin %5’i olarak hesaplanır.

657 ve 6245 sayılı Kanunların ilgili madde hükümleri dikkat alındığında; eşi memur olan memurun eşinin bulunduğu kuruma memur olarak naklen atanması halinde, eşinin atandığı kurumda çalışıyor olmasına bakılmaksızın yeni görev yerine kadar yol masrafı, yevmiye/gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından yararlanması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x